Wel of geen jaarrekening voor eenmanszaak en/of VOF?

Heeft u een eenmanszaak of VOF dan bent u niet verplicht om jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel. In veel gevallen is derhalve het opstellen van een jaarrekening niet nodig.
In sommige gevallen eisen extern belanghebbende (bijvoorbeeld bankiers) deze jaarrekening in hun voorwaarden wel. Echter, in de praktijk blijkt dat ook veel bankiers akkoord gaan met een overzicht van de Balans en Winst &Ā Verliesrekening welke ook in de aangifte inkomstenbelasting van de ondernemer opgenomen wordt. Vaak stellen de bankiers wel de voorwaarde dat deze door een gerenommeerd adviseur opgesteld is.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat een jaarrekening geen toegevoegde waarde heeft.
De jaarrekening geeft u de mogelijkheid om uw bedrijf op een snelle en duidelijke manier te presenteren en om inzicht te krijgen in de (financiƫle) toestand van uw onderneming.
In de praktijk blijkt dat veel IB-ondernemers de jaarrekening als een noodzakelijk kwaad zien en het dikke rapport laten wegkwijnen in een archiefkast (als het nog niet digitaal aangeleverd wordt).

De jaarrekening is in veel gevallen (oude) historie. Het resultaat van de afgelopen maand wilt u weten, hoe zit u ten opzichte van de prognose, wat is de verklaring voor deze afwijkingen? Afhankelijk van de grootte van uw onderneming is het advies om gebruik te maken van een goed online boekhoudpakket welke u dagelijks voorziet van de benodigde informatie.

En last but not least wegen de hoge kosten van de jaarrekening op tegen de baten?
Mijn advies laat de tijd (en dus kosten) van de accountant aan toegevoegde waarde besteden met betrekking tot het sparren over uw onderneming:

  1. Waar wilt u naar toe met uw onderneming in de toekomst?
  2. Is de huidige rechtsvorm nog de juiste?
  3. Bent u op de hoogte van alle mogelijkheden met betrekking tot het vormen van een pensioenvoorziening?
  4. Hoe verhouden uw cijfers zich ten opzichte van branchecijfers?

Al met al voldoende stof om over na te denken, bij vragen of opmerkingen schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Luc Boonen AA
Cijfermeester Heythuysen